Privacy Policy

In deze Privacy Policy leest u hoe d&b grafisch printen met uw persoonsgegevens omgaat. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld worden. Wij verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze aan ons verstrekt heeft en in overeenstemming met de geldende wetgeving.

Hoe gaan wij met uw persoonsgegevens om?
Wanneer u informatie bij ons aanvraagt, uzelf inschrijft voor onze nieuwsbrief of een evenement, of een overeenkomst met ons aangaat, hebben wij persoonsgegevens zoals uw (bedrijfs)naam, adresgegevens, e-mailadres en telefoonnummer nodig.

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor u deze bij ons achterlaat. Wij bewaren niet meer gegevens dan noodzakelijk en wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, dan wel op grond van de wet vereist is.

Wij verstrekken uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden, behalve wanneer dit voortvloeit uit wettelijke vereisten, of verplichtingen dei wij met u zijn aangegaan.

Uw rechten
U heeft recht op inzage van uw persoonsgegevens en u heeft het recht om deze te laten corrigeren of verwijderen. Wilt u weten welke persoonsgegevens wij van u bewaren? Dan kunt u een schriftelijk inzageverzoek doen. Blijkt dat wij onjuiste, onvolledige of niet relevante persoonsgegevens van u bewaren, dan kunt u een verzoek doen om deze gegevens te laten wijzigen of verwijderen.

U kunt uw schriftelijke verzoek sturen naar:
d&b grafisch printen
Gildenveld 50
3892 DJ  ZEEWOLDE

Gebruik van onze website
Onze website maakt gebruik van cookies ten behoeve van onderzoek en statistieken. Hierdoor krijgen wij inzicht in het gedrag van de bezoekers op onze website. Deze informatie gebruiken wij om onze website te optimaliseren en gebruiksvriendelijker te maken.

Wij hebben passende maatregelen genomen om het gebruik van onze website te beveiligen en om misbruik te voorkomen.

Social Media
Er staan Social Media buttons op onze website. Via deze platformen worden persoonsgegevens verzameld. Wat deze platformen precies met uw gegevens doen is voor ons niet inzichtelijk en wij kunnen hier ook geen invloed op uitoefenen.

Websites van derden
Er staan links naar websites van derden op onze website. Onze Privacy Policy is niet van toepassing op deze websites en wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de manier waarop deze websites met uw persoonsgegevens omgaan. Lees hiervoor altijd de Privacy Policy van de betreffende website.

Wijzigingen in de Privacy Policy
Onze Privacy Policy kan gewijzigd of uitgebreid worden. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen of uitbreidingen.